معنی اسم طباطبا

نام چندتن از افراد تاریخی

ریشه اسم طباطبا

فراوانی اسم طباطبا

تا کنون کسی با نام طباطبا در گهواره ثبت نام نکرده است.