معنی اسم طرحان

نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد

ریشه اسم طرحان

فراوانی اسم طرحان

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام طرحان ثبت نام شده اند.