معنی اسم طرحان

نام بخش کوهدشت در شهرستان خرم آباد

ریشه اسم طرحان

فراوانی اسم طرحان

تا کنون کسی با نام طرحان در گهواره ثبت نام نکرده است.