معنی اسم طلحه

نام یکی از صحابه پیامبر(ص)، نیز نام دومین امیر از سلسله طاهریان

ریشه اسم طلحه

فراوانی اسم طلحه

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام طلحه ثبت نام شده اند.