معنی اسم طهور

آنچه آلودگی را پاک کند، پاک کننده

ریشه اسم طهور

فراوانی اسم طهور

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام طهور ثبت نام شده اند.