معنی اسم طوس

از شخصیتهای شاهنامه، نام شاهزاده و پهلوان ایرانی ملقب به زرینه کفش، فرزند نوذر پادشاه پیشدادی

ریشه اسم طوس

فراوانی اسم طوس

تا کنون کسی با نام طوس در گهواره ثبت نام نکرده است.