معنی اسم عطا

بخشش، انعام

ریشه اسم عطا

فراوانی اسم عطا

در حال حاضر ۲۶۰ نفر در گهواره با نام عطا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم عطا

سلام اسم پسرمو همسرم انتخاب کردقضیه شم این بودکه مادرش میخواست اسم عطاروبذاره واسه همسرم بعدخواب دیده که علی گذاشته تغیرداده عطاروبه علی بعدهمسرم گفت خیلی دوست دارم این اسم روی بچه خودم باشه منم چون خوشم اومدازمعنی اسمش قبول کردم وشدعطا.معنی زیادداره ولی من بیشتر بخشنده روخیلی دوست دارم چون یه جورایی خدابهمون عطاکرده 👑👦💙
مامان عطا
اسم پسرموهمسرم انتخاب کرد وقرارشداسم دخترمونومن انتخاب کنم😊و این اسموبخاطرمعنیه بخشش گذاشتیم چون هم معنی اسم همسرمه
مامان عطا
سلام اسم عطا رو اول پیشنهاد شوهرم بود چون اسم پسر بزرگ عماد هست گفت عماد و عطا قشنگه واز انجایی که پسرم شیر به شیر شد به خاطر معنی قشنگ عطا شوهرم گفت یعنی خدا بهمون بخشیده و عطا شب نوزده ماه رمضان بدنیا اومد
مامان عماد
سلام اسم عطا رو اول پیشنهاد شوهرم بود چون اسم پسر بزرگ عماد هست گفت عماد و عطا قشنگه واز انجایی که پسرم شیر به شیر شد به خاطر معنی قشنگ عطا شوهرم گفت یعنی خدا بهمون بخشیده و عطا شب نوزده ماه رمضان بدنیا اومد
مامان عماد
سلام اسم عطا رو من و همسرم باهم انتخاب مردیم چون اسم دخترم عسل هست وهمم به خاطر اینکه عطا رو خدا بهمون بخشید تو یه زمانی که اصلا فکرشم نمی کردیم به همین خاطر این اسمو انتخاب کردیم
مامان عطا
کلا اسم بچه رو یه چیز دیگه انتخاب کرده بودیم نمیدونم قسمتش این اسم بود ومنم پسندیدم اسم عطا رو البته معنی عطا هم خیلی خوبه شاید به خاطر معنیش برام مهم بود
مامان عطا