معنی اسم علی اکبر

علی بزرگتر، نام پسر امام حسین(ع)

ریشه اسم علی اکبر

فراوانی اسم علی اکبر

در حال حاضر ۵۷۵ نفر در گهواره با نام علی اکبر ثبت نام شده اند.