معنی اسم غضنفر

شیر بیشه

ریشه اسم غضنفر

فراوانی اسم غضنفر

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام غضنفر ثبت نام شده اند.