معنی اسم غلامرضا

مرکب از دو اسم غلام و رضا

ریشه اسم غلامرضا

فراوانی اسم غلامرضا

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام غلامرضا ثبت نام شده اند.