معنی اسم غلامعلی

کسی که حضرت علی علیه السلام آقا و سرور اوست ، مرکب از دو اسم غلام و علی

ریشه اسم غلامعلی

فراوانی اسم غلامعلی

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام غلامعلی ثبت نام شده اند.