معنی اسم غلامعلی

کسی که حضرت علی علیه السلام آقا و سرور اوست ، مرکب از دو اسم غلام و علی

ریشه اسم غلامعلی

فراوانی اسم غلامعلی

تا کنون کسی با نام غلامعلی در گهواره ثبت نام نکرده است.