معنی اسم فائض

فایض

ریشه اسم فائض

فراوانی اسم فائض

تا کنون کسی با نام فائض در گهواره ثبت نام نکرده است.