معنی اسم فایض

فیض رسان، فایده بخش

ریشه اسم فایض

فراوانی اسم فایض

تا کنون کسی با نام فایض در گهواره ثبت نام نکرده است.