معنی اسم فتح الله

پیروزی خدا

ریشه اسم فتح الله

فراوانی اسم فتح الله

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام فتح الله ثبت نام شده اند.