معنی اسم فتح الله

پیروزی خدا

ریشه اسم فتح الله

فراوانی اسم فتح الله

تا کنون کسی با نام فتح الله در گهواره ثبت نام نکرده است.