معنی اسم فتوت

جوانمردی، بخشندگی، سخاوت

ریشه اسم فتوت

فراوانی اسم فتوت

تا کنون کسی با نام فتوت در گهواره ثبت نام نکرده است.