معنی اسم فرتاش

وجودی که در برابر عدم است

ریشه اسم فرتاش

فراوانی اسم فرتاش

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام فرتاش ثبت نام شده اند.