معنی اسم فرخ بد

فرخنده وخجسته

ریشه اسم فرخ بد

فراوانی اسم فرخ بد

تا کنون کسی با نام فرخ بد در گهواره ثبت نام نکرده است.