معنی اسم فرزام

لایق، درخور، شایسته

ریشه اسم فرزام

فراوانی اسم فرزام

در حال حاضر ۷۴ نفر در گهواره با نام فرزام ثبت نام شده اند.