معنی اسم فرسام

دارای شکوه و عظمتی چون سام

ریشه اسم فرسام

فراوانی اسم فرسام

در حال حاضر ۶۶ نفر در گهواره با نام فرسام ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فرسام

اسم پسر منو ابجی بزرگترش انتخاب کرد چون ست اسم خودش بود فرسام و فادیا
مامان فرسام