معنی اسم فریار

دارنده شکوه و جلال

ریشه اسم فریار

فراوانی اسم فریار

در حال حاضر ۱۳ نفر در گهواره با نام فریار ثبت نام شده اند.