معنی اسم فرید

یکتا، یگانه، بی نظیر

ریشه اسم فرید

فراوانی اسم فرید

در حال حاضر ۲۹ نفر در گهواره با نام فرید ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فرید

منو شوهرم تو انتخاب اسم خیلی فکر کردیم شوهرم از اول بارداری من گفت فرید ک فرید منم هزار تا اسم گفتم میگفت فلان اسما خوبه اخرش میگفت همون فرید میزاریم انقد گفته بود ک ب زبون همه افتاده بود دیگ منم هی باهاش حرف میزدم میگفتم فرید فرید عادت کرده بودم همم باباش خودش اسمش سعید هست میگفت این جانشین منه باید اسمش نزدیک اسم من باشه ما هم گذاشتیم فرید
مامان فرید
من ک اول تو هفت ماهگی سونو دادم .شوهرم پیمان گف اسمشو میزارم آرمان ...ک دیگه زایمان کردم رفت شناسنامشو گرفت اورد گف بیا اینم شناسنامه نفس بابا ..دیدم ای دله ناغافل اسمشو گذاشته آرا‌د...گفتم په ارمان نیس ک ......گف همونجا افتاده یادم بزارم اراد .......ارمان تکراریه😃😂😂😃😂😃
مامان آقا آراد
معنی اسم کوروش خورشید هست و لقب کبیر همسرم قبل انتخاب من اسم کوروش انتخاب کرده بود 🥰
مامان perans😍