معنی اسم فریدالدین

آن که در دین یگانه و یکتا است، نام شاعر و عارف نامدار ایرانی قرن ششم و هفتم، عطار نیشاپوری

ریشه اسم فریدالدین

فراوانی اسم فریدالدین

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام فریدالدین ثبت نام شده اند.