معنی اسم فریدون

از شخصیتهای شاهنامه، نام پسر آبتین و فرانک، از پادشاهان پیشدادی ایران و به بند کشنده ضحاک ماردوش

ریشه اسم فریدون

فراوانی اسم فریدون

در حال حاضر ۷ نفر در گهواره با نام فریدون ثبت نام شده اند.