معنی اسم فریمان

نام بخشی از استان خراسان

ریشه اسم فریمان

فراوانی اسم فریمان

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام فریمان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم فریمان

فر بمعنای شکوه و جلال فریمان یعنی شکوهمند باجلال
مامان فریمان