معنی اسم فریین

بیننده شکوه و جلال

ریشه اسم فریین

فراوانی اسم فریین

تا کنون کسی با نام فریین در گهواره ثبت نام نکرده است.