معنی اسم قابیل

معرب از عبری، به دست آوردن، نام پسر آدم(ع) و برادر هابیل

ریشه اسم قابیل

فراوانی اسم قابیل

تا کنون کسی با نام قابیل در گهواره ثبت نام نکرده است.