معنی اسم قادر

دارای قدرت، توانا،از نامهای خداوند

ریشه اسم قادر

فراوانی اسم قادر

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام قادر ثبت نام شده اند.