معنی اسم قارون

معرب از عبری، نام مردی ثروتمند از بنی اسرائیل معاصر موسی (ع)

ریشه اسم قارون

فراوانی اسم قارون

تا کنون کسی با نام قارون در گهواره ثبت نام نکرده است.