معنی اسم قالوس

از شخصیتهای شاهنامه، نام پیری رومی و پیغام گزار قیصر روم به لهراسب پادشاه کیانی

ریشه اسم قالوس

فراوانی اسم قالوس

تا کنون کسی با نام قالوس در گهواره ثبت نام نکرده است.