معنی اسم قیصر

معرب ار لاتین، لقب پادشاهان روم و بعضی از کشورهای اروپایی

ریشه اسم قیصر

فراوانی اسم قیصر

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام قیصر ثبت نام شده اند.