معنی اسم لاوان

لابان، عبری از عربی، لین ، سفید، نام پدر همسر یعقوب(ع)

ریشه اسم لاوان

فراوانی اسم لاوان

در حال حاضر ۴ نفر در گهواره با نام لاوان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم لاوان

بخاطر این که اسم دخترم با حرف ل شروع میشه و اسم لعیا هست لعیا. اسم همسر حضرت یعقوب بوده و این ک لاوان پدر همسر یعقوب بود
مامان لاوان