معنی اسم لطف الله

مهربانی و لطف خدا

ریشه اسم لطف الله

فراوانی اسم لطف الله

در حال حاضر ۲ نفر در گهواره با نام لطف الله ثبت نام شده اند.