معنی اسم مدریک

پسر تیز هوش ، انسان فهیم ، کسی که درک می کند

ریشه اسم مدریک

فراوانی اسم مدریک

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام مدریک ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مدریک

مدریک یعنی پسر با فهم و شعور، پسر تیزهوش، من از وقتی که فهمیدم بچم پسره دنبال اسم خوب و با معنی و ایرانی می گشتم، و منو همسرم باهم این اسم انتخاب کردیم چون هردو معتقد بودیم هردو واسه انتخاب اسم به یه اندازه سهم داریم 😍😍😍👪❤
مامان مدریک