معنی اسم مزدک

از شخصیتهای شاهنامه، نام مردی خردمند و آورنده آیین مزدکی

ریشه اسم مزدک

فراوانی اسم مزدک

در حال حاضر ۱۲ نفر در گهواره با نام مزدک ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مزدک

اسم مزدک کوچولو ما از دوسال قبل بارداری انتخاب کردیم اسم پسر یکی از استاد دانشگاه همسرم بود مزدک خیلی خوشگل و باهوش بود منم گفت آقای اسم مزدک بزاریم همسری تحقیق کرد چون از اسم های قدیمی اصیل خوشش میوند انتخاب کردیم خیلا گفت بد زشته خوب نیس خانواد ها ولی ما سر حرفمون موندیم اسم مزدک گذاشتیم . معنی اسمش یک پارچه کنند ادیان بود اسم سردار ایرانی
مامان مزدک