معنی اسم مهرتاش

مهر(فارسی) + تاش(ترکی) همتای مهر

ریشه اسم مهرتاش

فراوانی اسم مهرتاش

در حال حاضر ۱۵ نفر در گهواره با نام مهرتاش ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم مهرتاش

پسر خوشبخت معنیش پیشم حذاب بود
مامان مهرتاش
بامحبت ومهربان😍😍😍
مامان مهرتاش