معنی اسم نادینوس

شاه بابل

ریشه اسم نادینوس

فراوانی اسم نادینوس

تا کنون کسی با نام نادینوس در گهواره ثبت نام نکرده است.