معنی اسم نجم الدین

آن که چون ستاره ای در دین می درخشد،نام عارف بزرگ و نامدار قرن هفتم، نجم الدین رازی

ریشه اسم نجم الدین

فراوانی اسم نجم الدین

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام نجم الدین ثبت نام شده اند.