معنی اسم نعمت الله

بخشش خداوند

ریشه اسم نعمت الله

فراوانی اسم نعمت الله

در حال حاضر ۱ نفر در گهواره با نام نعمت الله ثبت نام شده اند.