معنی اسم نقی

پاکیزه، پاک، برگزیده، لقب امام دهم شیعیان

ریشه اسم نقی

فراوانی اسم نقی

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام نقی ثبت نام شده اند.