معنی اسم هاشم

نام جد پیامبر(ص)

ریشه اسم هاشم

فراوانی اسم هاشم

در حال حاضر ۶ نفر در گهواره با نام هاشم ثبت نام شده اند.