معنی اسم هامان

معرب از یونانی، مشهور، نام وزیر اخشویروش

ریشه اسم هامان

فراوانی اسم هامان

در حال حاضر ۴۴ نفر در گهواره با نام هامان ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هامان

سلام اسم هامان معنی زیادی داره یعنی باشکوه و عظمت و وسیع ،وهمچنین در قران هم آمده ما خیلی ب اسمهای اصیل ایرانی فکر کردیم ولی وقتی ۱ماه بار دار بودم من و باباش جستجو زیاد کردیم از کتاب تا اینترنت تا فرهنگ لغت و در نهایت ب هامان ک اول حرف اسم پدرش ست میشه باهاش (ه)،از لحاظ تلفظ و معنی بینظیر بود و یه اسم خاص انتخاب کردیم
مامان هامان