معنی اسم هباسپ

دارنده اسب اصیل

ریشه اسم هباسپ

فراوانی اسم هباسپ

تا کنون کسی با نام هباسپ در گهواره ثبت نام نکرده است.