معنی اسم هلموت

کنایه از کوهی که صعود به آن دشوار است

ریشه اسم هلموت

فراوانی اسم هلموت

تا کنون کسی با نام هلموت در گهواره ثبت نام نکرده است.