معنی اسم هوفر

مرکب از هو به معنای خوب بعلاوه فر به معنای شأن و شکوه و شوکت ، شأن و شکوه نیک ، شان و شوکت خوب

ریشه اسم هوفر

فراوانی اسم هوفر

در حال حاضر ۳ نفر در گهواره با نام هوفر ثبت نام شده اند.