معنی اسم هژیر

هجیر خوب، پسندیده، زیبا، چابک و چالاک، نام پسر گودرز

ریشه اسم هژیر

فراوانی اسم هژیر

در حال حاضر ۵ نفر در گهواره با نام هژیر ثبت نام شده اند.