معنی اسم هیژا

محترم، بزرگوار

ریشه اسم هیژا

فراوانی اسم هیژا

در حال حاضر ۴۵ نفر در گهواره با نام هیژا ثبت نام شده اند.

نظر کاربران درباره اسم هیژا

از خیلی قبل تر به اسم دختر بچه م فکر کرده بودم اما از وقتی جنسیت پسر شد به فکر اسم افتادم و اینکه معنیش بزرگی و گرامی بود بیشتر برام جذابیت داشت
مامان هیژا