معنی اسم واحد

یگانه، آن که در نوع خود بی نظیر و منحصر به فرد است

ریشه اسم واحد

فراوانی اسم واحد

تا کنون کسی با نام واحد در گهواره ثبت نام نکرده است.