معنی اسم وادگان

نام شخصی در وندیداد

ریشه اسم وادگان

فراوانی اسم وادگان

تا کنون کسی با نام وادگان در گهواره ثبت نام نکرده است.