معنی اسم وادی

سرزمین، رود، نهر

ریشه اسم وادی

فراوانی اسم وادی

تا کنون کسی با نام وادی در گهواره ثبت نام نکرده است.