معنی اسم وافی

به اندازه لازم و مورد نیاز، کافی، وفا کننده

ریشه اسم وافی

فراوانی اسم وافی

تا کنون کسی با نام وافی در گهواره ثبت نام نکرده است.