معنی اسم وانیار

با سواد ،فارغ التحصیل

ریشه اسم وانیار

فراوانی اسم وانیار

در حال حاضر ۱۱ نفر در گهواره با نام وانیار ثبت نام شده اند.